Tarieven

 

 

 

 

Aanmelden

Voornaam Cliënt  
Naam Cliënt  
Geboortedatum  
Telefoonnummer  
E-mailadres  
Adres  
Schooladres  
Begeleiding bij  
Wie meldt aan?  
Omschrijving probleem  

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens? (GDPR)

Om een goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak om u mee te delen welke gegevens we van u verzamelen en wat we daarmee precies doen. Alle informatie vindt u hier.

 !Opgelet!
WIJ HEBBEN dit schooljaar GEEN VRIJE PLAATSEN voor logopedie.
Op de website www.vvl.be/logopedisten kan u andere logopedisten vinden.