Ik ben Christelle. Ik ben in 2019 afgestudeerd als klinisch psychologe aan de KULeuven.

 

Tijdens mijn studies heb ik ervaring opgedaan met het begeleiden van cliënten met allerlei psychiatrische problematieken in een CGG. Ik was toen ook een tijd voorleesvrijwilligster aan huis bij kinderen met een migrantenachtergrond in vaak maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Hierna heb ik een tijd in het buitenland gewoond waar ik ook gedurende een korte periode vrijwilligerswerk heb gedaan als animator binnen een jeugdgevangenis. En als meest recente ervaring heb ik als patiëntenbegeleider gewerkt op een afdeling voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

 

Ik richt me nu voornamelijk op individuele psychologische begeleidingen van jongeren (12+) en (jong)volwassenen die moeilijkheden ervaren in hun leven.

 

Empathie, authenticiteit en transparantie zijn kernwaarden in mijn werk met cliënten. Ik hecht daarom veel belang aan het creëren van een veilige omgeving waarin vertrouwen tot stand komt en een open communicatie mogelijk is.

 

Begeleiding is mogelijk in het Nederlands, Frans of Engels.

 

Erkenningsnummer psychologencommissie: 952129461

Visumnummer: 296025

 

 

Onze missie en visie

 

 

 

 

 

Christelle Tshimanga