Eva-Rita Boon

 

­

“geloof en vertrouwen in samen stap voor stap groeien om vandaag en morgen zelfstandig te kunnen leven!”

 

Ik behaalde een bachelor in de logopedie en een master in de agogische wetenschappen. Door mijn opleidingen, permanente vorming en ervaringen ben ik gespecialiseerd in taalontwikkelings-stoornissen, leerproblemen en autisme spectrumstoornissen en dyspraxie.

 

Autisme was mij lang onbekend. Intussen heb ik me gedurende 15 jaar zowel professioneel als privé permanent bijgeschoold. Ik deed kennis en ervaring op bij KOCA vzw.

Hier werkte ik

  • als logopediste in het buitengewoon lager en secundair onderwijs (type 7, type 9,  en basisaanbod),

  • als onderwijscoördinator voor type 9 (autismespectrumstoornis)  in het buitengewoon basisonderwijs

Als GON-begeleidster, later als ondersteuner bij Antwerpen Plus werkte ik 10 jaar dagelijks samen met leerkrachten, ouders, en leerlingen. Hierdoor kwam ik in contact met verschillende taal- en rekenmethoden die men op diverse scholen hanteert. Deze kennis en ervaring helpt mij om de begeleiding goed te laten aansluiten bij het schoolleven.

Daarnaast bouwde ik als coördinator heel wat samenwerkingsverbanden uit tussen buitengewoon onderwijs en gewoon onderwijs. Mijn contacten en professionele ervaringen in het buitengewoon onderwijs helpen mij leermoeilijkheden beter begrijpen en begeleiden. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben een centrale plaats in mijn hart en mijn werk.

Tegelijk werd ik ervaringsdeskundige als mama van een auti-kind. Ik ben auteur van het boek : “van hier tot aan de maan en terug”, waarin ik de impact van autisme op het dagelijkse gezinsleven beschrijf. Naar aanleiding van dit boek geef ik lezingen en interviews. Autisme is een passie geworden en de personen met autisme een inspiratiebron om duidelijk en helder te zijn.

 

Vandaag mag ik bij Uitzicht uit Inzicht mijn kennis en ervaring inzetten voor logopedische en agogische begeleidingen. Daarnaast ben ik er verantwoordelijk voor projectontwikkeling met als moto: Inclusieve begeleidingen, de standaard voor Uitzicht uit Inzicht!