Het UIT INzicht, IN UITzicht team

Logopedische begeleiding bij:

 

 • ontwikkelingsstoornisen

 • taalontwikkelingsstoornissen

 • meertaligheid

 

 

Auticoaching

 

 

Projectontwikkeling inclusie

Psychologische begeleiding bij jongeren en volwassenen: 

 

 • depressiegevoelens

 • sociale en emotionele moeilijkheden

 • identiteit en zelfbeeld

 • ...

 

Medewerker project inclusie

Begeleiding bij:

 

 • schoolloopbaan

 • faalangst

 • kinderen met een beperking

 • ...

Auticoaching

 

Medewerker project inclusie

Logopedische begeleiding bij:

 

 • niet sprekende kinderen

 • kinderen met een beperking

 • kinderen met ontwikkelingsstoornissen

Auticoaching

 

 

 

Coördinatie project Inclusie

Christelle Tshimanga

Klinisch psycholoog

Ellen Loos

Logopediste en directeur

Eva-Rita Boon

Logopediste en Agoog

Tessa Blokland

Kinder- en jongerencoach