Infosessies en Workshops

 

­

 

Infosessie en workshops

 

  • Bij infosessies verspreiden we onze kennis en ervaringen op basis van inzicht om toehoorders te helpen participatiemogelijkheden te zien en zelf te creëren.

  • Bij workshops ervaren en ontwikkelen we vanuit kennis en inzicht samen met de deelnemers participatietools.

 

Missie en visie van Uitinzicht

 

Uitinzicht wil kennis en ervaring over participatiemogelijkheden voor kinderen met specifieke noden

samenbrengen, toegankelijk maken, verspreiden en stimuleren ifv inclusieve samenleving.

Hierbij waardeert en benut ze diversiteit en werkt ze verbindend samen met verschillende partners.

Vanuit deze visie organiseren we infosessies en workshops op vraag en in samenspraak.

 

Aanbod

Infosessie

Spraak-taalontwikkelingsstoornissen

 

 

 

Meertaligheid

 

 

 

Taalstimulering en klasparticipatie

 

 

 

Taalbeleid: plaats voor STOS en meertaligheid?

 

 

 

Autisme

 

 

 

Autisme en inclusie

 

 

 

 

Groeien in de klas, niet altijd evident

Inhoud

Introductie

Impact op leven en leren

Participatieondersteuning

 

 

Introductie

Impact op leren en leven

Participatieondersteuning

 

Taalontwikkeling

Klasparticipatie

Communicerende vaten

Tips en tricks

 

STOS, meertaligheid en hun relatie

Taalbeleid: wie zijn we, wat willen we en wat kunnen we?

Handen uit de mouwen

 

Introductie

Impact op leven en leren

Tips en tricks

 

Introductie

Impact op leren en leven

Participatieondersteuning

Segregatie als sprigplank voor inclusie

 

Ontwikkelingsstoornissen globaal

Tips en tricks op klasniveau

 

Workshops: denken en doen

Spraak-taalontwikkelingsstoornissen

 

 

 

 

Meertaligheid

 

 

 

 

Taalstimulering en klasparticipatie

 

 

 

Autisme, een introductie

 

Hulpmiddelen inclusiever maken

 

Inhoud

Introductie

Impact op leven en leren

Beleven

Participatieondersteuning: hier en nu

 

 

Introductie

Impact op leven en leren

Ondervinden

Participatieondersteuning: hier en nu

 

Taalontwikkeling grijpen

Klasparticipatie in beeld brengen

Tips en tricks uitproberen

 

Samen autibril opzetten

 

Aanbod in kaart brengen

Aanbieding en organisatie

 

Praktisch

Waar: Infosessies en workshops kunnen ter plaatse of online gegeven worden. Bij voorkeur ter plaatse omdat we dan gemakkelijker concrete materialen kunnen tonen en laten rondgaan.

 

Inhoud op maat: De grote lijnen van de inhoud liggen vast en wordt tijdens voorafgaandelijk overleg verfijnd ifv specifieke vraag en doelpubliek. Dit voorafgaandelijk overleg is inbegrepen in de kostprijs.

 

Duurtijd: minstens 2u

Aantal deelnemers: max 40

Totale kostprijs: €175/2u/40 deelnemers => €4,3/deelnemer