Ontwikkelingsstoornissen

 

­

De ontwikkeling van personen met o.a. Autisme spectrumstoornissen (ASS), ADHD, ADD, 

Syndroom van Gilles de la Tourette verloopt anders.

 

Hierbij rijzen vele vragen, momenten van onzekerheid,  tot soms zelfs een gevoel van machteloosheid.

Hoe de communicatie/taal anders kan lopen?

Waarom begrijp ik hen niet? 

Waarom begrijpen zij mij niet?

Wat kunnen we stimuleren

Hoe kan een kind leren zich te verduidelijken

 

Kan een ouder zijn kind beter leren te begrijpen zodat de band nog verstevigd kan worden?

Kan een kind de omgeving beter leren begrijpen, zodat hij/zij met minder angst kan functioneren?