Een aantal kinderen kent een taalontwikkeling met een vertraagd of afwijkend verloop

 

Mijn kind ontwikkelt normaal, de taal komt echter niet op gang?

Morgen wordt mijn zoon 6 jaar, hij begrijpt alles, maar kan moeilijk woorden vinden ?

Help, mijn kind slaagt niet op de taalscreening, 3de kleuterklas.

Heeft mijn kind dan een taalstoornis?

 

We spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis.

De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), 

de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. 


Er is sprake van dysfasie wanneer er ernstige expressieve en/of receptieve taalstoornissen zijn, die hardnekkig blijven voortduren na de vijfde verjaardag en die invloed hebben op de sociale communicatie en /of dagelijkse activiteiten.

 

Taalontwikkelingsstoornissen